Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
GK Trollbäcken

Vad är Truppgymnastik?

I truppgymnastik tävlar man i tre olika klasser: manlig, kvinnlig och mixed. Varje trupp består av 6-20 gymnaster. Man tävlar i tre grenar: fristående, tumbling och trampett. En mängd olika trupptävlingar med många deltagare genomförs på riks-, region- och distriktsnivå. Antalet deltagande trupper har ökat markant de senaste åren, främst på ungdomsnivå.

 

Fristående
Truppen genomför ett program till musik på en golvyta av 14x20 meter. Ett fristående-program kräver god koreografi, samtidighet, utstrålning och god teknik i gymnastiska övningar.

 

Tumbling

Här genomförs tre voltserier av olika svårighetsgrad, både framåt och bakåt, på ett sviktande golv. Golvet är ca 14 meter långt och 2 meter brett.

 

Trampett

I denna gren genomförs övningar med trampett och hoppbord. Trupperna ska visa upp tre olika hoppvarv. De främsta gymnasterna utför i denna gren avancerade övningar, som till exempel dubbla volter med 2,5 skruv.

 

Bedömning

Alla tävlingar bedöms av en domarpool för varje gren. Domarpoolen består av fyra poängdomare. Varje domare dömer enskilt vad han/hon ser. Därefter skickas de enskilda bedömningarna över till en överdomare, som sedan räknar ut poängen för den aktuella tävlingsgrenen. Domarna bedömer svårighet, komposition och utförande i respektive gren.

 

Källa: Svenska Gymnastikförbundet

 
Sponsorer